//

Affiche - Publieke Verpachting 1840 Vijmen

Affiche van een Publieke Verpachting ,omstreeks 1840 in Vlijmen met daarop de volgende tekst:

Publieke Verpachting van WEILANDEN te VLIJMEN

Op .....dag ( een nog nader te bepalen dag), des namiddags ten drie ure, zal H.C. de Jongh, Gevolmagtigde der Erven van wijlen Zijne Exc. de Heer Luitenant Generaal Van Hoeij, ten Huize en Herberge van Nicolaas Andriesse HONCOOP, te Vlijmen voor het Saizoen van den loopenden jare 184...publiek doen verpachten: Twee-en-vijftig Scharen WEIDE, in het zoogenaamde Vlijmensche Veld, onder Vlijmen en Engele.n ZEGT HET VOORT.

Reacties
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Informatie
Deel artikel
Delen via E-Mail
Delen op Facebook Delen op Twitter
Deze site wordt gesponsord door Yesteryear.nl