//

Archeologische waarneming terrein Hongerenburgweg 1966-2008

ARCHIS-waarnemingsnummer 37007 betreft een melding uit 1966 van de "funderingen van het voormalige laatmiddeleeuwse kasteel de Hongerenburcht - (Hungerenberg-Hommelenburcht), in 1605 verwoest”. De melding is waarschijnlijk gedaan op basis van “een kleine proefgraving waarbij ronde of driekwarthoektorens zijn geconstateerd”.

In 1976 heeft Verwers circa 110 m naar het westen in een slootkant muurresten waargenomen (ARCHIS-waarnemingsnummer 37008). Deze zijn geïnterpreteerd als resten van een nederzetting. Mogelijk gaat het om resten van de Hongerenburcht, een bijgebouw of iets van geheel andere aard.

Aan het terrein waarop ARCHISwaarnemingsnummer 37007 van toepassing is, was tot voor kort een hoge archeologische waarde toegekend (ARCHIS-monumentnummer 4198). Het betreft een terrein met resten van een kasteel dat voor de ruilverkaveling van 1987 herkenbaar was aan een verhoging, omgeven door cirkelvormige laagte. Na een booronderzoek (ARCHIS-waarnemingsnummer 404865; Ellenkamp, 2006) en daaropvolgend proefsleuvenonderzoek (ARCHIS-vondstmeldingsnummer 403830; Tichelman, 2007) op het daaronder gelegen perceel, is het archeologisch monument in 2008 uitgebreid tot de huidige omvang (zie kaartbijlage 1). Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen resten en sporen te voorschijn die wijzen op een kasteelterrein met dubbele omgrachting (Tichelman, 2007). De werkelijke omvang van het kasteelterrein blijft tot op heden onbekend. De zuidelijke begrenzing van de vindplaats wordt bepaald door de dubbele omgrachting, maar de noordelijke, oostelijke en westelijke grenzen van de vindplaats zijn op basis van de resultaten van het onderzoek niet te bepalen. Mogelijk bevindt er zich in het zuidwesten van het afgebakende monumentterrein een ingang (zie kaartbijlage 1; Tichelman, 2007). Volgens Tichelman is de vindplaats gaaf, ondanks het feit dat deze ten delen door een kas wordt afgedekt. De sporen bevinden zich tussen de 0,4 en 2 m –Mv en gezien de natte omstandigheden waarin de vindplaats zich bevindt, zullen de vondsten, inclusief ecologische resten, goed bewaard zijn.

Foto2: detail van een kaart uit 1750 - met ten noorden van de Bosse Sloot kasteel de Hungerenburgh - alsmede de kastelen van Onsenoort en Nieukuyck. Bron:

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=f8f58f7a-d295-4a22-8e5e-7ffcab15bc19

Reacties
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Informatie
Deel artikel
Delen via E-Mail
Delen op Facebook Delen op Twitter
Deze site wordt gesponsord door Yesteryear.nl