//

Eigenaren van het Leen Hungerenberg 14e t/m 17e eeuw

Gevonden informatie m.b.t. het Leen in de Kavelinge.

Bron: JC Kort 'Ons Voorgeslacht', jrg. 50 (1995) en Familie archief De Cock van Opijnen

VLIJMEN

4 morgen land (1...: in de Kavelinge binnen de gracht) in Vlijmen, waar de woning van de leenman op staat (1...: nu huis en hof), (1375: zuid: Arnout Willemsz. met huis en erf).

Zie fotobijlage voor de omvang van 4 morgen op locatie.

18-5-1318: Jan Barnier, LRK 22 fol. 50 nr. 310. 4-7-1375: Govert Bovier bij dode van Govert Bovier, zijn vader, LRK 50 fol. 151v-152 nr. 983.

6-3-1406: Lijftocht van Geertruida, dochter van Jan Kuust van Onsenoort, gehuwd met Govert Bovier, LRK 54 fol. 21v. ..-.-1...: Otto van Malsen, LRK 104 fol. 34v.

1463: Leenbrief van vier morgen land en de bijbehorende Woning, gelegen in de heerlijkheid Vlijmen en leenroerig aan de heer van Engelen en Vlijmen, ten behoeve van Alijdt Bouyers, na dode van haar moeder Alijdt Godarts Bouyers dochter,

Onduidelijk of onderstaande akte ook de Hungerenberg betreft (in onderzoek).

Akte betreffende de gerechtelijke verkoop van het land van Ghysselmer van den Hoevel, gelegen in de ban van Vlijmen tussen Vlamingshoeve en de hoge dijk, aan Willem van Heerne, 1466. 1 charter Akte, waarbij Johan, graaf te Nassouw, Vyanden en Dietze, heer tot Breda en van Engelen en Vlijmen, aan Henrick Bauw van Rodenberch, onderkastelein en drost tot Huesden, opdracht geeft om Willem van Heeren, drost en rentmeester van Engelen en Vlijmen, te belenen met een in Vlijmen gelegen huis en het bijbehorende stuk land, 1468. 1 charter

20-6-1518: Otto van Malsen bij dode van Otto, zijn vader, LRK 104 fol. 34v.

1528 Akte, waarbij Johanna van Grevenbroeck, weduwe van Ot van Malsen, afstand doet van al haar goederen en rechten in de stad en land van Heusden ten behoeve van haar zoon Gerrit van Malsen, 1528. 1 charter

2-12-1530: Gerard van Malsen bij dode van Otto, zijn vader, na verzuim en Hendrik, zijn broer, die miserabel is, zal hij onderhouden, LRK 104 fol. 34v.

Gerard was gehuwd met Hillegont Mommen

Akte van transport van diverse percelen grond, gelegen in de ban van Vlijmen en van Engelen, door Jan Godertsz. van Vlijmen e.a. aan Gerard van Malsen, 1540. Met akte van gerechtelijke verkoop dezer percelen aan Aert Jan Pauwelsz., die ze overdraagt aan Hubert van Ostaeyen, gemachtigde van Hillegont Mommen, weduwe van Gerard van Malsen voornoemd, 1565, en met akte, waarbij Hubert van Ostaeyen door het gerecht van Heusden bevestigd wordt in het bezit van de genoemde percelen, 1566. 3 charters

30-12-1562: Jan Maschereel (overl. v 19-6-1587) voor Sara van Malsen, zijn vrouw, bij dode van Gerard, haar vader, LRK 130 c. Sticht fol. 1.

extra info over Sara van Malsen, onderstaand:

Magescheid van de nagelaten goederen van Gerard van Malsen tussen Johan Masschereel, als echtgenoot van Sara van Malsen, en Jacob de Cock van Opijnen, als echtgenoot van Walburch van Malsen, 1564. 2 charters

Akte uit 1579 waarbij Willem, prins van Oranje, aan Sara van Malsen een levenslang pensioen toekent, ingaande na het overlijden van haar man Johan van Masschereel

22-12-1612: Gijsbert van Hardenbroek gehuwd met Rembalda de Cock van Opijnen (overl. v5-1612) bij overdracht door mr. Adriaan de Jong Dirksz., procureur bij het Hof van Holland, voor Sara van Malsen, LRK 141 c. Sticht fol. 4v-5. 8

Het leen 18 is gesplitst in 18A, 18B en 18C.

18A. De (1642: noordelijke) helft van het leen, waarop een huis stond.

1-3-1619: Mr. Dirk de Cocq, advokaat bij het Hof van Holland, voor Jan Adriaansz. Brand bij overdracht door mr. Cornelis de Vianen, procureur bij het Hof van Utrecht, en Fran├žois Brandijn, advokaat bij het Hof van Holland, voor Gijsbert van Hardenbroek, lid van de Staten van Utrecht, LRK 142 c. Sticht fol. 21.

16-4-1642: Udeman Gijsbertsz. te Vlijmen voor Jan Brand te Vlijmen bij dode van Jan, diens vader, waarna overdracht van 1 morgen aan de noordzijde aan Willem Adriaansz. Brand, diens oom, te Vlijmen, LRK 149 c. Sticht fol. 10v-11v.

18B. Een vierde van het leen.

1-3-1619: Mr. Dirk de Cocq, advokaat, voor Bartholomeus Jansz. bij overdracht door Gijsbert van Hardenbroek, LRK 142 c. Sticht fol. 21v-22.

18C. Een vierde van het leen.

1-3-1619: Mr. Dirk de Cocq, advokaat, voor Lodewijk Willemsz. bij overdracht door Gijsbert van Hardenbroek, LRK 142 c. Sticht fol. 22-23v.

5-11-1637: Adriaan van Meerwijk, secretaris van Vlijmen, voor Govert Lodewijksz. te Vlijmen bij dode van Lodwijk Willemsz., diens vader, LRK 147 c. Sticht fol. 20v-21v.

Reacties
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Informatie
Deel artikel
Delen via E-Mail
Delen op Facebook Delen op Twitter
Deze site wordt gesponsord door Yesteryear.nl